در این واحد از ماشین های CNC 4AXIS  که از دقت بالایی در ماشین کاری قالب های صنعتی برخوردار می باشد استفاده شده است که در کیفیت ساخت قالب های این شرکت نقش مهمی را ایفا کرده است .