در ساخت قالبهای صنعتی طراحی و نقش بسیار مهمی در کیفیت محصول نهایی دارد در این شرکت با استفاده از نرم افزار های پیشرفته همانند catia  و powershape  توانسته ایم از طراحی محصول تا تمامی جزئیات قالب هارا در واحد طراحی آنالیز و محاسبات را به طور دقیق انجام دهیم .